ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΛΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας Τ.Κ. 411 10, Λάρισα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ

ΑΦΜ:  997176378, Δ.Ο.Υ. Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τ.Κ: 41 110 ΛΑΡΙΣΑ