Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαγιάννης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαγεωργίου Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Γ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μακρής Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (ΣΤΕΓ & ΤΕΤ & Δ), του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Παπαγεωργίου Νικόλαος, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, (εκτός Ιδρύματος).
Κατής Αθανάσιος, Πτυχιούχος της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, (εκτός Ιδρύματος).

Δ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Παπαθανασίου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Παπαγεωργίου Ελπινίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Γεροβασίλη Αγγελική, Πτυχιούχος της Μοριακής Γενετικής, κάτοχος M.Sc στην Προγεννητική Γενετική και την Εμβρυική Ιατρική και κάτοχος PhD στη Μη Επεμβατική Προγεννητική Διάγνωση και Γενετίστρια, (εκτός Ιδρύματος).
Γκορτσίλας Πασχάλης, Πτυχιούχος Σχολής Επιστημών Υγείας και κάτοχος M.Sc στις Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας με επαγγελματική και εργαστηριακή εμπειρία, (εκτός Ιδρύματος).