ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ [Μ.Ο.Δ.Υ.]

Oνοματεπώνυμο

Θέση

τηλ.

mail

 

Παλαιοχωρλίδης    Ηλίας

Προϊστάμενος        [Μ.Ο.Δ.Υ. & Π.Ο.Υ.]

2410684713

proistamenos_elke@teilar.gr

 

Βασιλειάδης      Χρήστος

Υπεύθυνος Γραφείου Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης

2410684751

xvasiliadis@teilar.gr

 

Ζαβράκας        Γεώργιος

Υπεύθυνος Γραφείου Ταμειακής (χρηματοοικονομικής) Διαχείρισης

2410684704

zavrakas@teilar.gr

 

Αρσενίου              Χρυσή

Λογιστήριο

2410684715

carseniou@teilar.gr

 

Μαρσιώτη            Μαρία

Λογιστήριο

2410684701

marsioti@teilar.gr

 

Πλιάτσικα            Σοφία

Λογιστήριο

2410684702

sofia@teilar.gr

 

Μπόλης      Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

2410684749

mpolis@teilar.gr

 

Νασιάκου        Σταματία

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

2410684710

matinanas@teilar.gr

 

Αβραμούλη          Μαρία

Υπεύθυνη Γραφείου Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος & Διασφάλισης Ποιότητας

2410684750

mavramouli@teilar.gr

 

Αβραμούλη          Μαρία

Βασιλειάδης      Χρήστος

Γραφείο Διαχείρισης Προμηθειών

2410684750 2410684751

mavramouli@teilar.gr  xvasiliadis@teilar.gr