ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΛΓΕΙΣ (ALGAL BIOFUEL PRODUCTION)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10/12/2012 έως 10/10/2015

Περιγραφή του προγράμματος:

Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας που θα οδηγήσει στη βιομηχανική παραγωγή βιοκαυσίμων από την καλλιέργεια μικρο-άλγεων σε φωτοαντιδραστήρα.  Οι μικρο-άλγεις είναι μονοκύτταροι φυτικοί οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν και παράγουν έλαια κατάλληλα για μετατροπή σε βιοκαύσιμα η δε πίτα που απομένει θα δοκιμαστεί ως βελτιωτικό εδάφους και ως συμπλήρωμα ζωοτροφών καθότι περιέχει πρωτεϊνες και υδατάνθρακες. Οι μικροάλγεις κατά τη διάρκεια πολλαπλασιασμού τους σε βιοαντιδραστήρα χρησιμοποιούν διοξείδιο του άνθρακα και ηλιακό φως και έτσι, αφενός μεν μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγει η χώρα μας επιτρέποντας τη πώληση δικαιωμάτων στην ελεύθερη αγορά, αφετέρου δε παράγουν βιοενέργεια (βιοκαύσιμα) η οποία είναι μία 100% ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.  Η στρατηγική του έργου είναι να συνδυάσει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία των ερευνητικών φορέων με το αντικείμενο δραστηριότητας και το δυναμικό ανάπτυξης των ιδιωτικών φορέων για να αναπτύξει μία τεχνολογία παραγωγής βιοκαυσίμων με υψηλή προστιθέμενη αξία και να διερευνήσει το δυναμικό εφαρμογής της σε μεγάλη κλίμακα. Το έργο αποτελείται από 11 ενότητες εργασίας και 16 παραδοτέα.

Πίσω