Προγράμματα (Σε συνεχή ενημέρωση)

Σε αυτήν την σελίδα προβάλλονται τα προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (NOVEL CERAMIC MATERIALS)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10/12/2012 έως 10/06/2015

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 850.000,00 €

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ: 11SYN_5_757

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΛΓΕΙΣ (ALGAL BIOFUEL PRODUCTION)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10/12/2012 έως 10/10/2015

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 857.500,00 €

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ: 11SYN_7_472

ΠΡΑΞΕΙΣ με MIS:375722,376062,376067 με Ε.Υ τον κ. Α. Παπαϊωάννου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: -

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 602.100,00 €

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ: 4601,4602,4603

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Για όλα τα τμήματα του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΧΑΡΤΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1-3-2016 έως 31-10-2016

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 687,093,00 €

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ:

ERASMUS+

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: BΡΑΧΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1-6-2015 έως 31-5-2017

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΚΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 263.594,71 €

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ: 3874