Παλαιότεροι Οδηγοί Χρηματοδότησης

 

Από τις 23-12-2016 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ο οποίος συντάχθηκε και εκδόθηκε επικαιρο-ποιημένος.