ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ και ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής Πλαγεράς Παναγιώτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής Παπαχατζής Αλέξανδρος

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Παλαιοχωρλίδης Ηλίας

 

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ και ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΗΛ

E.MAIL

Τεχνολογικών Εφαρμογών

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κεχαγιάς Ιωάννης

2410-684322

jkechag@teilar.gr

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Λουτρίδης Σπυρίδωνας

2410-684550

loutridi@teilar.gr

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Πετρέλης Νικόλαος

2410-684542

npetrellis@teilar.gr

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Χουλιάρας Ιωάννης

2410-684533

xouliar@teilar.gr

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα)

Περιστέρη Βασιλική

 

vip@teilar.gr

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

Νταλός Γεωργιος

24410-64707

gntalos@teilar.gr

Διοίκησης και Οικονομίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μπλάνας Νικόλαος

2410-684590

nikosblanas@teilar.gr

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Λαζαρίδης Θεμιστοκλής

2410-684323

tlazarides@teilar.gr

Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τεχνολογίας Τροφίμων

Λαλάς Σταύρος

24410-64783

slalas@teilar.gr

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Παπαχατζής Αλέξανδρος

2410-684283

papachad@teilar.gr

Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Τσιρούκης Αχιλλέας

24410-64709

tsirouk@teilar.gr

Μηχανικής Βιοσυστημάτων

Γιαλαμάς Θεόδωρος

2410-684288

gialamas@teilar.gr

Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας

Νοσηλευτική

Κοτρώτσιου Ευαγγελία

2410-684256

kotrotsi@teilar.gr ekotrotsiou@yahoo.gr

Ιατρικών Εργαστηρίων

Ζηλίδης Χρήστος

2410-684337

zilidis@teilar.gr

 

ΕΙΔΙΚΟ 7 ΜΕΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ και ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής Πλαγεράς Παναγιώτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής Παπαχατζής Αλέξανδρος

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΗΛ. 

E.MAIL

Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Μηχανικής Βιοσυστημάτων

Γιαλαμάς Θεόδωρος

2410684288

gialamas@teilar.gr

 

Τεχνολογίας Τροφίμων 

Λαλάς Σταύρος

2441064783

slalas@teilar.gr

Τεχνολόγων Γεωπόνων 

Παπαχατζής Αλέξανδρος

2410684283

papachad@teilar.gr

Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

Χουλιάρας Ιωάννης

2410684533

xouliar@teilar.gr

Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας

Νοσηλευτική

Κοτρώτσιου Ευαγγελία

2410684256

kotrotsi@teilar.gr ekotrotsiou@yahoo.gr

Τεχνολογικών Εφαρμογών

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

Νταλός Γεώργιος

2441064707

gntalos@teilar.gr