Ο τελευταίος Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας συντάχθηκε και εκδόθηκε  επικαιροποιημένος  στις 23-12-2016.  Η ισχύς του παρόντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης αρχίζει από 23-12-2016.