• Ε.Λ.Κ.Ε. - Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
  • ΝΕΑ
  • Πρόσκληση για το έργο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 - 2019»

Πρόσκληση για το έργο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 - 2019»

Παρακαλώ, όπως οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν αίτηση για το έργο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 - 2019»  έως 29/5/2018 (ημέρα Τετάρτη) στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την ανάληψη του έργου ως επιστημονικός υπεύθυνος και την άμεση ενημέρωση των τμημάτων του Ιδρύματος.

Με εκτίμηση 

Παναγιώτης Πλαγεράς

Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Μάθησης

Πίσω