Καλές Πρακτικές

ERASMUS+
Ακρωνύμιο: e-food Science
Design, Development and Pilot Testing of Freely Accessible Online Educational Material for a Common Group of Modules Intended for Food Science.
Επιστημονικά Υπεύθυνη και Συντονίστρια: Δρ. Όλγα Γκορτζή, Πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Συμμετέχοντες:
• T.E.I. Θεσσαλίας (Συντονιστής),
• Τ.Ε.Ι. Αθηνών,
• Καθολικό Πανεπιστήμιο του Πόρτο (Πορτογαλία),
• Πανεπιστήμιο της Λεόν (Ισπανία),
• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου,
• SystServ S.A. και Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - AN.KA. Α.Ε.
Δικτυακός τόπος: http://efoodscience.com

ERASMUS+
SALE - Χρήση των κοινωνικών δικτύων για εύρεση εργασίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Πάνος Φιτσιλής
Συμμετέχοντες:
• FH JOANNEUM GESELLSCHAFT M.B.H.,
• cramars società cooperativa sociale,
• FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA MURCIA,
• Aidlearn,
• Consultoria em Recursos Humanos Lda.,
• Inova Consultancy ltd.,
• MFG MEDIEN-UND FILMGESELLSCHAFT BADEN-WUERTTEMBERG MBH,
• WUS Austria,
• OeAD GmbH / National Agency for Lifelong Learning AT
Δικτυακός τόπος: http://sale.fh-joanneum.at/el/
Facebook: https://www.facebook.com/SALEEUPROJECT/?fref=ts