ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Α)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Ο)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ (Β)

4. ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (Γ)

5. ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ (Δ)

6. ΕΝΤΥΠΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Ε)

7. ΕΝΤΥΠΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (Μ)

8. ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Π)

9. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (Σ)

10. ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Υ)