Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Η Επιτροπή  Ερευνών – Διαχείρισης ΕΛΚΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο σχετικό αρχείο pdf που ακολουθεί.